آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی ولیعصر|اینترنت مخابرات ولیعصر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی ولیعصر|اینترنت مخابرات ولیعصر

مرکز مخابراتی ولیعصر این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۷ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی ولیعصر به شرح زیر است: امور مشترکین مرکز مخابراتی ولیعصر با مرکز مخابرات شهید نظری ادغام گردیده. آدرس جدید : خیابان شهید مدنی (نظام آباد) – روبروی خیایان شهید فتحنایی | تلفن : ۰۲۱۷۷۶۵۰۰۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی ولیعصر که
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی ولیعصر|اینترنت مخابرات ولیعصر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی مشهدی مهدی|اینترنت مخابرات مشهدی مهدی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی مشهدی مهدی|اینترنت مخابرات مشهدی مهدی

مرکز مخابراتی مشهدی مهدی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۳ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی مشهدی مهدی به شرح زیر است: خاوران – بعد از سه راه افسریه – بزرگراه امام رضا – بعد از میدان آقا نور – نبش خیابان مشهدی مهدی | تلفن : ۰۲۱۳۳۴۸۲۰۱۹ مشترکین مرکز مخابراتی مشهدی مهدی که
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی مشهدی مهدی|اینترنت مخابرات مشهدی مهدی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید محسنیان|اینترنت مخابرات شهید محسنیان

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید محسنیان|اینترنت مخابرات شهید محسنیان

مرکز مخابراتی شهید محسنیان این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۶ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید محسنیان به شرح زیر است: بزرگراه فتح – انتهای خیابان شهدای صنایع فلزی – میدان شهید وثوقی – روبروی کارخانه آسفالت | تلفن : ۰۲۱۶۶۷۸۷۸۳۳ مشترکین مرکز مخابراتی شهید محسنیان که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید محسنیان|اینترنت مخابرات شهید محسنیان

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی نبوت|اینترنت مخابرات نبوت

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی نبوت|اینترنت مخابرات نبوت

مرکز مخابراتی نبوت این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۷ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی نبوت به شرح زیر است: نارمک – خیابان شهید دکتر آیت – چهارراه تلفنخانه | تلفن : ۰۲۱۷۷۹۴۸۳۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی نبوت که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند جهت ثبت نام
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی نبوت|اینترنت مخابرات نبوت

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید اکبری|اینترنت مخابرات شهید اکبری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید اکبری|اینترنت مخابرات شهید اکبری

مرکز مخابراتی شهید اکبری این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۷ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید اکبری به شرح زیر است: امور مشترکین مرکز مخابراتی شهید اکبری با مرکز مخابرات آل اسحاق ادغام گردیده. حکیمیه – بلوار بهار – بلوار معراج | تلفن : ۰۲۱۷۷۷۹۶۲۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید اکبری که نیاز به
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید اکبری|اینترنت مخابرات شهید اکبری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

مرکز مخابراتی شهید کلانتری این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید کلانتری به شرح زیر است: میدان ونک – خیابان گاندی – نبش کوچه هفدهم | تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۷۷۱۱ مشترکین مرکز مخابراتی شهید کلانتری که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

مرکز مخابراتی شهید بهشتی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید بهشتی به شرح زیر است: خیابان شهید قدوسی – نبش  خیابان امجدی منش | تلفن : ۰۲۱۸۸۴۰۸۰۲۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید بهشتی که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند جهت
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید باهنر|اینترنت مخابرات شهید باهنر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید باهنر|اینترنت مخابرات شهید باهنر

مرکز مخابراتی شهید باهنر این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۲ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید باهنر به شرح زیر است: خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان شهید کلاهدوز – بعد از سینما فرهنگ | تلفن : ۰۲۱۲۲۰۰۱۶۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید باهنر که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید باهنر|اینترنت مخابرات شهید باهنر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید آیت|اینترنت مخابرات شهید آیت

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید آیت|اینترنت مخابرات شهید آیت

مرکز مخابراتی شهید آیت این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۷ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید آیت به شرح زیر است: امور مشترکین مرکز مخابراتی شهید آیت با مراکز مخابرات زیر ادغام گردیده. خیابان وحیدیه – میدان تسلیحات | تلفن : ۰۲۱۷۷۸۲۷۰۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید آیت که نیاز به اینترنت خانگی دارند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید آیت|اینترنت مخابرات شهید آیت

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی سلمان فارسی|اینترنت مخابرات سلمان فارسی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی سلمان فارسی|اینترنت مخابرات سلمان فارسی

مرکز مخابراتی سلمان فارسی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۲ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی سلمان فارسی به شرح زیر است: سعادت آباد – بین میدان کاج و قیصر امین پور | تلفن : ۰۲۱۲۲۱۴۲۱۷۳ مشترکین مرکز مخابراتی سلمان فارسی که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی سلمان فارسی|اینترنت مخابرات سلمان فارسی

ارسال پیام
سوالی دارید؟!
جهت دریافت سریع تر خدمات؛ در واتساپ پیام دهید ...
به هیچ وجه در مورد قطعی تلفن پیام ندهید کار ما نیست!!!