آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید عاطف|اینترنت مخابرات شهید عاطف

مرکز مخابراتی شهید عاطف این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۷ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید عاطف به شرح زیر است: بالاتراز فلکه دوم تهرانپارس – نبش خیابان ۱۷۶ غربی | تلفن : ۰۲۱۷۷۸۸۶۶۶۶ مشترکین مرکز مخابراتی شهید عاطف که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید عاطف|اینترنت مخابرات شهید عاطف

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید رجایی|اینترنت مخابرات شهید رجایی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید رجایی|اینترنت مخابرات شهید رجایی

مرکز مخابراتی شهید رجایی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید رجایی به شرح زیر است: خیابان کریم خان زند – بعد از چهارراه حافظ – خیابان شهید گلابی | تلفن : ۰۲۱۸۸۹۲۸۴۰۱ مشترکین مرکز مخابراتی شهید رجایی که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید رجایی|اینترنت مخابرات شهید رجایی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی آزادگان|اینترنت مخابرات آزادگان

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی آزادگان|اینترنت مخابرات آزادگان

مرکز مخابراتی آزادگان این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی آزادگان به شرح زیر است: خیابان شهید بهشتی – میدان تختی  اول خیابان شهید صابونچی – کوچه شهید ادایی | تلفن : ۰۲۱۸۸۵۳۱۰۴۱ مشترکین مرکز مخابراتی آزادگان که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی آزادگان|اینترنت مخابرات آزادگان

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

مرکز مخابراتی شهید بهشتی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید بهشتی به شرح زیر است: خیابان شهید قدوسی – نبش  خیابان امجدی منش | تلفن : ۰۲۱۸۸۴۰۸۰۲۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید بهشتی که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند جهت
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید بهشتی|اینترنت مخابرات شهید بهشتی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مدنی|اینترنت مخابرات شهید مدنی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مدنی|اینترنت مخابرات شهید مدنی

مرکز مخابراتی شهید مدنی این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید مدنی به شرح زیر است: خیابان ولیعصر – خیابان زرتشت پشت بیمارستان مهر – نبش خیابان چهاردهم | تلفن : ۰۲۱۸۸۹۹۹۷۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی شهید مدنی که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مدنی|اینترنت مخابرات شهید مدنی

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

مرکز مخابراتی شهید کلانتری این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید کلانتری به شرح زیر است: میدان ونک – خیابان گاندی – نبش کوچه هفدهم | تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۷۷۱۱ مشترکین مرکز مخابراتی شهید کلانتری که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری اقدام کنند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید کلانتری|اینترنت مخابرات شهید کلانتری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر|اینترنت مخابرات شهدای هفت تیر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر|اینترنت مخابرات شهدای هفت تیر

مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر به شرح زیر است: امور مشترکین مرکز مخابراتی هفت تیر با مرکز مخابرات شهید رجایی ادغام گردیده.آدرس جدید : خیابان کریم خان زند – بعد از چهارراه حافظ – خیابان شهید گلابی | تلفن : ۰۲۱۸۸۳۱۱۱۱۱
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهدای هفت تیر|اینترنت مخابرات شهدای هفت تیر

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مطهری|اینترنت مخابرات شهید مطهری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مطهری|اینترنت مخابرات شهید مطهری

مرکز مخابراتی شهید مطهری این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید مطهری به شرح زیر است: خیابان ولیعصر – نرسیده به خیابان استاد شهید مطهری – جنب بیمارستان هاجر | تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۷۷۱۱ مشترکین مرکز مخابراتی شهید مطهری که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید مطهری|اینترنت مخابرات شهید مطهری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید نهری|اینترنت مخابرات شهید نهری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید نهری|اینترنت مخابرات شهید نهری

مرکز مخابراتی شهید نهری این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شهید نهری به شرح زیر است: شهرک غرب – فاز۲ خیابان هرمزان – بین کوچه پنجم و هفتم | تلفن : ۰۲۱۸۸۰۷۳۱۷۲ مشترکین مرکز مخابراتی شهید نهری که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند بصورت حضوری و غیر
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شهید نهری|اینترنت مخابرات شهید نهری

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شیخ فضل الله|اینترنت مخابرات شیخ فضل الله

آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شیخ فضل الله|اینترنت مخابرات شیخ فضل الله

مرکز مخابراتی شیخ فضل الله این مرکز مخابراتی زیر مجموعه منطقه ۸ مخابرات تهران میباشد. آدرس مرکز مخابراتی شیخ فضل الله به شرح زیر است: میدان ونک – خیابان ملاصدرا – خیابان شیخ بهائی – جنب آتش نشانی | تلفن : ۰۲۱۸۸۲۱۹۱۰۰ مشترکین مرکز مخابراتی شیخ فضل الله که نیاز به اینترنت خانگی دارند میتوانند
-> Continue reading آدرس و شماره تلفن مرکز مخابراتی شیخ فضل الله|اینترنت مخابرات شیخ فضل الله

ارسال پیام
سوالی دارید؟!
جهت دریافت سریع تر خدمات؛ در واتساپ پیام دهید ...
Call Now Button